آزمون کانون ارزیابی مدیران ارشد
15%
تخفیف

آزمون کانون ارزیابی مدیر ارشد

Behavioral competency assessment center questionnaire (BCAC)

 

مولفه های مورد سنجش

آینده نگری و تفکر راهبردی، قدرت مذاکره و  متقاعدسازی، انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری، مهارت ارتباطی، هدف گرایی و هدایت عملکرد، تعهد و تعلق سازمانی، همت و سخت کوشی، تیم و شبکه سازی، تفکر تحلیلی و حل مساله، کل نگری و نگرش فرایندی، نظارت و کنترل، صبر و بردباری، نوجویی و تفکر خلاق، پاسخگویی، برنامه ریزی و هماهنگی

0
از ۲۵۵,۰۰۰ تومان
آزمون کانون ارزیابی مدیران پایه
15%
تخفیف

آزمون کانون ارزیابی مدیر پایه

Behavioral competency assessment center questionnaire (BCAC)

 

مولفه های مورد سنجش

مسئولیت پذیری، مهارت ارتباطی، هدف گرایی و هدایت عملکرد، تعهد و تعلق سازمانی، همت و سخت کوشی، تیم و شبکه سازی، تفکر تحلیلی و حل مساله، کل نگری و نگرش فرایندی، نظارت و کنترل، برنامه ریزی و هماهنگی

0
از ۲۵۵,۰۰۰ تومان
آزمون کانون ارزیابی مدیران عملیاتی
20%
تخفیف

آزمون کانون ارزیابی مدیر عملیاتی

(Behavioral competency assessment center questionnaire (BCAC

 

مولفه های مورد سنجش

مسئولیت پذیری، مهارت ارتباطی، هدف گرایی و هدایت عملکرد، تعهد و تعلق سازمانی، تیم و شبکه سازی، تفکر تحلیلی و حل مساله، نظارت و کنترل

0
از ۲۵۵,۰۰۰ تومان
آزمون کانون ارزیابی مدیران میانی
15%
تخفیف

آزمون کانون ارزیابی مدیر میانی

Behavioral competency assessment center questionnaire (BCAC)

 

مولفه های مورد سنجش

مسئولیت پذیری، مهارت ارتباطی، هدف گرایی و هدایت عملکرد، تعهد و تعلق سازمانی، همت و سخت کوشی، تیم و شبکه سازی، تفکر تحلیلی و حل مساله، کل نگری و نگرش فرایندی، نظارت و کنترل، صبر و بردباری، نوجویی و تفکر خلاق، پاسخگویی، برنامه ریزی و هماهنگی

0
از ۲۵۵,۰۰۰ تومان
آزمون کانون ارزیابی استخدامی کارکنان
33%
تخفیف

آزمون کانون ارزیابی-استخدام و کارکنان

Behavioral competency assessment center questionnaire (BCAC)

مولفه های مورد سنجش

مسئولیت پذیری، مهارت ارتباطی، هدف گرایی و هدایت عملکرد، تعهد و تعلق سازمانی، تیم و شبکه سازی، تفکر تحلیلی و حل مساله، نظارت و کنترل

0
از ۲۵۵,۰۰۰ تومان
آزمون شخصیت نئو PI-R
17%
تخفیف

اجرای آزمون شخصیت نئو فرم PI-R

Neo personality test (Neo PI-R)

 

مولفه های مورد سنجش

عصبیت؛ برون گرایی/درونگرایی؛ باز بودن؛ توافق؛ وجدانی بودن

0
از ۲۴۰,۰۰۰ تومان
0
از ۱۰۵,۰۰۰ تومان

چگونه گربه باشیم

 

نویسنده: لیزا سوئرلینگ، رالف لازار

مترجم: آرامه صالح بلوردی، دکتر آناهیتا صالح بلوردی

ناشر: انتشارات سنجش ساز و کار آرامیس

0
از ۱۹۶,۰۰۰ تومان