آزمون کانون ارزیابی - مدیران ارشد
13%
تخفیف

آزمون کانون ارزیابی مدیران ارشد

مدیران ارشد

آن دسته از مدیرانی هستند که وظیفه سیاست گذاری، خط مشی گذاری، برنامه ریزی کلان، هدایت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه را در واحدهای ستادی به عهده دارند.

مولفه های مورد سنجش

آینده نگری و تفکر راهبردی، قدرت مذاکره و  متقاعدسازی، انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری، مهارت ارتباطی، هدف گرایی و هدایت عملکرد، تعهد و تعلق سازمانی، همت و سخت کوشی، تیم و شبکه سازی، تفکر تحلیلی و حل مساله، کل نگری و نگرش فرایندی، نظارت و کنترل، صبر و بردباری، نوجویی و تفکر خلاق، پاسخگویی، برنامه ریزی و هماهنگی

0
از 300,000 تومان
آزمون کانون ارزیابی - مدیران پایه
13%
تخفیف

آزمون کانون ارزیابی مدیران پایه

مدیران پایه

به آن دسته از مدیرانی اطلاق می شود که وظیفه اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های سازمانی را در واحدهای ستادی بر عهده دارند. مانند: رؤسای ادارات، رؤسای گروه ها و سمت های مدیریتی همسطح آنها.

مولفه های مورد سنجش

مسئولیت پذیری، مهارت ارتباطی، هدف گرایی و هدایت عملکرد، تعهد و تعلق سازمانی، همت و سخت کوشی، تیم و شبکه سازی، تفکر تحلیلی و حل مساله، کل نگری و نگرش فرایندی، نظارت و کنترل، برنامه ریزی و هماهنگی

0
از 300,000 تومان
آزمون کانون ارزیابی - مدیران عملیاتی
13%
تخفیف

آزمون کانون ارزیابی مدیران عملیاتی

مدیران عملیاتی

مدیران آن دسته از واحدهای عملیاتی یا اجرایی دستگاه های اجرایی نظیر مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، موزه ها، مراکز فنی و حرفه ای و مراکز نگهداری معلولین هستند که تولید، تأمین و ارایه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را به عهده دارند.

مولفه های مورد سنجش

مسئولیت پذیری، مهارت ارتباطی، هدف گرایی و هدایت عملکرد، تعهد و تعلق سازمانی، تیم و شبکه سازی، تفکر تحلیلی و حل مساله، نظارت و کنترل

0
از 300,000 تومان
آزمون کانون ارزیابی - مدیران میانی
13%
تخفیف

آزمون کانون ارزیابی مدیران میانی

مدیران میانی

به آن دسته از مدیرانی اطلاق می شود که وظیفه هماهنگی، ایجاد ارتباط بین سطوح عالی (مقامات) و یا مدیران ارشد را در واحدهای ستادی به عهده دارند. مانند مدیران کل و معاونین آنان، معاونین سازمان ها، مؤسسات دولتی و مراکز مستقل و سمت های مدیریتی هم سطح آنها.

مولفه های مورد سنجش

مسئولیت پذیری، مهارت ارتباطی، هدف گرایی و هدایت عملکرد، تعهد و تعلق سازمانی، همت و سخت کوشی، تیم و شبکه سازی، تفکر تحلیلی و حل مساله، کل نگری و نگرش فرایندی، نظارت و کنترل، صبر و بردباری، نوجویی و تفکر خلاق، پاسخگویی، برنامه ریزی و هماهنگی

0
از 300,000 تومان
آزمون کانون ارزیابی - استخدام و کارکننان
15%
تخفیف

آزمون کانون ارزیابی-استخدام و کارکنان

شایستگی های رفتاری

به مجموعه ای از دانش، مهارتها، نگرش ها و ویژگی های تعیین شده از سوی سازمان اطلاق می شود که به یک فرد امکان می دهد تا بتواند وظایف مربوط را پس از احراز سمت مدیریتی و یا ارتقاء به سطوح بالاتر به طور موفقیت آمیز انجام دهد.

مولفه های مورد سنجش

مسئولیت پذیری، مهارت ارتباطی، هدف گرایی و هدایت عملکرد، تعهد و تعلق سازمانی، تیم و شبکه سازی، تفکر تحلیلی و حل مساله، نظارت و کنترل

0
از 255,000 تومان
دانشنامه
60%
تخفیف

دانشنامه جامع آزمون های روان شناختی

بدون امتیاز 0 رای
93,000 تومان با احترام

دانشنامه جامع آزمون های روان شناختی مشتمل بر 7 جلد به تفکیک آزمون های پژوهشی، آزمون های شخصیت، آزمون های…

1
93,000 تومان با احترام
60%
تخفیف

مدیریت استرس در کار

بدون امتیاز 0 رای
56,000 تومان با احترام

در کتاب مدیریت استرس در کار پروفسور کری کوپر و دکتر هوارد کان شما را برای گذر از مسیر مدیریت…

1
56,000 تومان با احترام
مدیریت نوین سرمایه انسانی رو
59%
تخفیف

مدیریت نوین سرمایه انسانی

بدون امتیاز 0 رای
73,000 تومان با احترام

در کتاب مدیریت نوین سرمایه انسانی ابتدا شما را با نکات اصلی در فرایند جذب نیروی انسانی آشنا می‌کند. در…

1
73,000 تومان با احترام