محصولات جدید

آزمون های هوش، استعداد، خلاقیت

پاسخ به پرسشنامه سنجش خلاقیت CREE

۲۵,۰۰۰ تومان

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

پاسخ به پرسشنامه افسردگی بک

۶,۰۰۰ تومان

تخفیفات

حراج!
۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به ارزشیابی مهارت های نگارش

۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

پاسخ به ارزیابی برتری نیمکره های مغز

۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به ارزیابی توانایی اداره افراد مشکل ساز

۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
حراج!
۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های شخصیت

پاسخ به ارزیابی خلاقیت

۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان

پر فروش ترین ها

جدیدترین نوشته ها و مقالات