محصولات جدید

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به پرسشنامه هویت سازمانی چنی

۱۵,۰۰۰ تومان

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به آزمون شایستگی های رفتاری کانون ارزیابی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان

تخفیفات

حراج!
۱۶,۰۰۰ تومان ۲,۸۰۰ تومان
حراج!
۱۷,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به ارزشیابی مهارت های نگارش

۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

پاسخ به ارزیابی برتری نیمکره های مغز

۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان

محصولات آینده

انتشارات سنجش ساز و کار آرامیس

پر فروش ترین ها

جدیدترین نوشته ها و مقالات