محصولات جدید

تخفیفات

حراج!
۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به ارزشیابی مهارت های نگارش

۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

پاسخ به ارزیابی برتری نیمکره های مغز

۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به ارزیابی توانایی اداره افراد مشکل ساز

۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به ارزیابی توانایی روابط عمومی

۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های هوش، استعداد، خلاقیت

پاسخ به ارزیابی خلاقیت

۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان

پر فروش ترین ها

جدیدترین نوشته ها و مقالات