محصولات جدید

تاریخ ارایه: هنوز مشخص نیست
تاریخ ارایه: هنوز مشخص نیست
تاریخ ارایه: هنوز مشخص نیست

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به پرسشنامه هی گروپ

۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیفات

حراج!
۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به ارزشیابی مهارت های نگارش

۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

پاسخ به ارزیابی برتری نیمکره های مغز

۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به ارزیابی توانایی اداره افراد مشکل ساز

۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به ارزیابی توانایی روابط عمومی

۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
حراج!

آزمون های هوش، استعداد، خلاقیت

پاسخ به ارزیابی خلاقیت

۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان

محصولات آینده

تاریخ ارایه: هنوز مشخص نیست
تاریخ ارایه: هنوز مشخص نیست
تاریخ ارایه: هنوز مشخص نیست

پر فروش ترین ها

جدیدترین نوشته ها و مقالات