پرسشنامه خلاقیت رودسپ

مشخصات اصلی آزمون #

طراحان یوجین رودسپ
هدف سنجش خلاقیت
مولفه ها خلاقیت و نوآوری
تاریخ انتشار 1979
تعداد سوالات 50
جمعیت هنجاری بزرگسالان شاغل
منابع Raudsepp, Eugene. (1979). How Creative Are You?. Personnel Journal, April, pp. 218-220.
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون #

هنجارکنندگان کرد نوقابی
سال هنجار 1380
جمعیت هنجاری بزرگسالان شاغل
منبع هنجار کرد نوقابی، رسول. (1380). هنجاریابی پرسشنامه خلاقیت «رندسیپ». نشریه مدیریت؛ بهمن و اسفند ماه؛ شماره57-58.
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟