پرسشنامه هویت سازمانی چنی – فرم کوتاه

پرسشنامه هویت سازمانی چنی – فرم کوتاه

فارسی:  پرسشنامه هویت سازمانی چنی

انگلیسی: (Organizational Identification Questionnaire (OIQ

مشخصات اصلی آزمون

طراحان چنی
هدف سنجش هویت سازمانی
مولفه ها وفاداری, شباهت, عضویت
تاریخ انتشار 1982
تعداد سوالات 18
جمعیت هنجاری بزرگسالان تمام مقاطع تحصیلی
انتشارات

Ge, J., Su, X. & Zhou, Y. (2010). Organizational socialization, organizational identification and organizational citizenship behavior: An empirical research of Chinese high-tech manufacturing enterprises. Nankai Business Review International, 1(2), 166-179.

Cheney, G. (1982). Organizational identification as a process and product: A field study. Unpublished master’s thesis, Purdue University.

توضیحات تکمیلی چنی (1982) آزمون را با هدف سنجش هویت سازمانی بزرگسالان طراحی کرد.  آزمون 25 ماده دارد و برای مشخص کردن میزان پذیرش هویت سازمان توسط کارکنان کاربرد دارد. گزینه های آزمون لیکرتی 7 بخشی است. و از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم به عبارات پاسخ داده می شود.

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان اصفهانی و آقاباباپور دهکردی
سال هنجار 1391
جمعیت هنجاری کارکنان دانشگاه اصفهان
منبع مقالات آقاباباپور دهکردی, طاهره, آقاباباپور دهکردی, طاهره, نصر اصفهانی, علی. (1392). بررسی رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان. جامعه شناسی کاربردی, 24(4), 139-162.
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟