آزمون تعهد سازمانی آلن و مایر

 آزمون تعهد سازمانی آلن و مایر

مشخصات اصلی آزمون #

طراحان آلن و مایر
هدف مشخص کردن میل ماندن در شغل فعلی جهت سرمایه گذاری آموزشی بر کارکنان ، سنجش میل به غیبت از کار (به کارگیری افراد متعهد در پروژه ها و ارتقا شغلی) سنجش میزان بی تفاوتی کارکنان در برابر اهداف سازمان (تنزل شغلی کارکنان ناکارآمد)
مولفه ها تعهد سازمان,تعهد عاطفی,تعهد مستمر,تعهد هنجاری
تاریخ انتشار 1991
تعداد سوالات 24
جمعیت هنجاری بزرگسالان شاغل
منابع Meyer JP, Allen NJ. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review; 1(1): 61-89.
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون #

هنجارکنندگان سنجش و سازکار آرامیس
سال هنجار  
جمعیت هنجاری بزرگسالان شاغل
منبع هنجار https://saramis.com
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟