نام آزمون شخصیت نئو

مشخصات اصلی آزمون #

طراحان کاستا و مک کری
هدف خودشناسی، ازدواج، استخدام
مولفه ها عصبیت: اضطراب, پرخاشگری, افسردگی, کمرویی, تکانشوری, آسیب پذیری از استرس؛ برون‌گرایی/درونگرایی: صمیمیت, معاشرتی بودن, ابراز وجود، فعال بودن, هیجان خواهی, هیجان‌های مثبت؛ باز بودن: تخیل, زیباشناسی, عواطف, فعالیت, نظرات، ارزش ها؛ توافق شامل: اعتماد, رک‌گویی, نوع دوستی, همراهی, تواضع, درک دیگران؛ وجدانی بودن: شایستگی, نظم و ترتیب, وظیفه شناسی, تلاش برای موفقیت, خویشتنداری, محتاط در تصمیم گیری؛ اختلالات روان شناختی: اختلال پارانویید, اختلال اسکیزویید, اختلال اسکیزوتایپال, اختلال ضد اجتماعی, اختلال مرزی, اختلال هیستریک, اختلال خودشیفته, اختلال اجتنابی, اختلال افسردگی, اختلال وسواسی, اختلال انفعالی – پرخاشگری, اختلال سادیستیک, اختلال خودآزاری سبک های شخصیت: سبک بهزیستی, سبک دفاعی, سبک کنترل خشم, سبک کنترل خویشتن, سبک علایق, سبک روابط بین فردی, سبک فعالیت, سبک نگرش ها, سبک یادگیری, سبک منش
تاریخ انتشار 1992
تعداد سوالات 240
جمعیت هنجاری یزرگسالان
منابع Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1992b). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون #

هنجارکنندگان حق شناس. آناهیتا صالح
سال هنجار 1375
جمعیت هنجاری بزرگسالان
منبع هنجار https://saramis.com
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟