ابزارهای مجموعه علایق ای لایزر

نام آزمون

فارسی: ابزارهای مجموعه علایق ای لایزر

انگلیسی: (Interest-A-Lyzer Family of Instruments(IALFI

مشخصات اصلی آزمون

طراحان جوزف اس رنزولی
هدف مجموعه ای از ابزارها “طراحی شده برای ارزیابی جنبه های مختلف علایق دانشجویی”.
مولفه ها  
تاریخ انتشار 1982–1997
تعداد سوالات  
جمعیت هنجاری  
انتشارات Prufrock Press Inc., P.O. Box 8813, Waco, TX 76714-8813; Telephone: 800-998-2208; FAX: 800-240-0333; E-mail: info@prufrock.com; Web: http://www.prufrock.com
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع مقالات  

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟