مقیاس خلق و خوی کری

مشخصات اصلی آزمون #

طراحان ویلیام بی کری، شان سی. مک دویت، باربارا مدوف کوپر، ویلیام فولارد، رابین ال. هگویک
هدف برای ارزیابی “ویژگی های خلق و خوی نوزادان و کودکان طراحی شده است
مولفه ها  
تاریخ انتشار 1996–1998
تعداد سوالات  
جمعیت هنجاری  
منابع Behavioral-Developmental Initiatives, 14636 North 55th Street, Scottsdale, AZ 85254; Telephone: 800-405-2313; FAX: 602-494-2688; E-mail: webmaster@temperament.com; Web: https://www.b-di.com/index.html
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون #

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع هنجار  

چکیده مقیاس خلق و خوی کری

 

جستجوی آزمون #

سفارش آزمون  خرید آزمون   پاسخ به آزمون 

برچسب #

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟