مقیاس درجه بندی اضطراب کامپیوتر

مقیاس درجه بندی اضطراب کامپیوتر

مشخصات اصلی آزمون #

طراحان هینسن، گلس و نایت
هدف سنجش استرس کامپیوتر
مولفه ها اضطراب کامپیوتر
تاریخ انتشار 1951
تعداد سوالات 19
جمعیت هنجاری بزرگسالان
منابع Robert K. Heinssen, Carol R. Glass, Luanne A. Knight, (1987). Assessing computer anxiety: Development and validation of the Computer Anxiety Rating Scale. Computers in Human Behavior, Volume 3, Issue 1,Pages 49-59.
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون #

هنجارکنندگان خالق خواه و بابائی منقاری
سال هنجار 1394
جمعیت هنجاری بزرگسالان
منبع هنجار خالق خواه, علی, بابائی منقاری, محمد مهدی. (1395). رابطه‌ بین ویژگی‌های شخصیتی و اضطراب رایانه با خودکارآمدی رایانه دانش‌آموزان متوسطه. فصلنامه روان شناسی تربیتی, 12(39), 157-173.
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟