تصاویر اضطراب کالاهان

مشخصات اصلی آزمون #

طراحان راجر جی. کالاهان
هدف  با استفاده از “ارزیابی تجربی و بالینی” اضطراب را در کودکان فرافکنانه اندازه گیری می کند.
مولفه ها  
تاریخ انتشار 1978
تعداد سوالات  
جمعیت هنجاری  
منابع Sunset Distributors
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون #

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع هنجار  

چکیده تصاویر اضطراب کالاهان

 

جستجوی آزمون #

سفارش آزمون  خرید آزمون   پاسخ به آزمون 

برچسب #

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟