پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روت

پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روت

مشخصات اصلی آزمون #

طراحان بری فیلد و روت
هدف سنجش میزان رضایت شغلی
مولفه ها رضایت شغلی
تاریخ انتشار 1951
تعداد سوالات 19
جمعیت هنجاری بزرگسالان
منابع Brayfield, A. H., & Rothe, H. F. (1951). An Index of Job Satisfaction. Journal of Applied Psychology, 35, 307 – 311.
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون #

هنجارکنندگان گروهی از پژوهشگران
سال هنجار 1373 تا 1386
جمعیت هنجاری بزرگسالان
منبع هنجار  
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟