پرسشنامه 16 عاملی شخصیت نوجوانان

پرسشنامه 16 عاملی شخصیت نوجوانان

مشخصات اصلی آزمون #

طراحان شوئرگر
هدف برای “اندازه گیری شخصیت طبیعی نوجوانان ، توانایی حل مساله و فعالیتهای شغلی ترجیحی” و شناسایی مشکلات در حوزه هایی که برای نوجوانان مشکل ساز است” طراحی شده است.
مولفه ها گرمی (A) ، استدلال (B) ، ثبات عاطفی (C) ، تسلط (E) ، نشاط (F) ، آگاهی از قوانین (G) ، جسارت اجتماعی (H) ، حساسیت (I) ، هوشیاری (L) ، انتزاعی بودن (M) ، اختصاصی (N) ، دلهره (O) ، گشودگی برای تغییر (Q1) ، اعتماد به نفس (Q2) ، کمال گرایی (Q3) و تنش (Q4)

برونگرایی ، اضطراب ، ذهنیت سخت ، استقلال ، خودکنترلی

تاریخ انتشار 2001
تعداد سوالات 126 ماده
جمعیت هنجاری 12 – 18 سال
انتشارات PSI Services LLC, 611 N. Brand Blvd., 10th Floor, Glendale, CA 91203; Telephone: (800) 367-1565; E-mail: hello@psionline.com; Web: psionline.com
توضیحات تکمیلی توجه داشته باشید
این آزمون شامل چهار بخش است:
سبک شخصی شما (ماده های شخصیتی عادی)
حل مساله (اندازه گیری کوتاه توانایی استدلال عمومی)
تنظیمات فعالیت کاری (شش متغیر علاقه شغلی را اندازه گیری می کند) ، و
دشواریهای زندگی (سوالات اختیاری در مورد جنسیت ، پرخاشگری ، روحیه پایین قابل توجه ، احساس کمبود خود و غیره).

مشخصات هنجار آزمون #

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع مقالات B. S. Plake, J. C. Impara, & R. A. Spies (Eds.), The fifteenth mental measurements yearbook.

چکیده

 

جستجوی آزمون #

سفارش آزمون  خرید آزمون   پاسخ به آزمون 

برچسب #

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟