گزارش پتانسیل مدیریت 16 عاملی

گزارش پتانسیل مدیریت 16 عاملی

مشخصات اصلی آزمون #

طراحان پرسنل IPAT
هدف پتانسیل و سبک مدیریتی فرد را ارزیابی می کند، بینشی در مورد شخصیت فرد ارائه می دهد و بر پنج بعد مدیریتی که در تحقیقات روی مدیران موفق مشخص شده، تمرکز می کند.
مولفه ها رهبری: سبک رهبری (قاطعانه ، تسهیل کننده ، مجاز) ، پتانسیل رهبری ، تسلط
تعامل با دیگران: برونگرایی ، گرمی ، نشاط ، جسارت اجتماعی ، اعتماد به نفس ، خصوصی بودن
تصمیم گیری: استدلال ، خلاقیت ، ذهنیت سخت ، حساسیت ، انتزاع پذیری
ابتکار عمل
تنظیم شخصی
تاریخ انتشار 1982–1997
تعداد سوالات 185
جمعیت هنجاری 18 سال به بالا
انتشارات PSI Services LLC, 611 N. Brand Blvd., 10th Floor, Glendale, CA 91203; Telephone: (800) 367-1565; E-mail: hello@psionline.com; Web: psionline.com
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون #

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع مقالات  

چکیده

 

جستجوی آزمون #

سفارش آزمون  خرید آزمون   پاسخ به آزمون 

برچسب #

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟