پرسشنامه ترجیح غذایی برای کودکان

نام آزمون

فارسی: پرسشنامه ترجیح غذایی برای کودکان

انگلیسی: (Food preference questionnaire for children (FPQ-C

مشخصات اصلی آزمون

طراحان فیلدز، ون جارزولد، لیولین، فیشر، توک، واردل
هدف سنجش ترجیح غذایی کودکان
مولفه ها ترجیح سبزیجات، میوه ها، پروتئین ها، لبنیات، نشاسته ها، تنقلات.
تاریخ انتشار 2014
تعداد سوالات 75
جمعیت هنجاری 4 تا 16 سال
انتشارات Fildes A, van Jaarsveld CHM, Llewellyn CH, Fisher A, Cooke L, Wardle J. (2014). Nature and nurture in children’s food preferences. The American Journal of Clinical Nutrition, 99, 911-917.
توضیحات تکمیلی

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.
سال هنجار
جمعیت هنجاری
منبع مقالات

 سفارش نرم افزار آزمونمنبع فروش منبع اجرا

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟