نام آزمون

فارسی: نگرش های مربوط به تحمل 9-12

انگلیسی: (Attitudes Related to Tolerance 9-12 (R

مشخصات اصلی آزمون

طراحان ارزیابی همکاران IOX
هدف  
مولفه ها  
تاریخ انتشار  
تعداد سوالات  
جمعیت هنجاری  
انتشارات  IOX Assessment Associates
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع مقالات  

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟