مقیاس کیفیت روابط مثبت و منفی

نام آزمون

فارسی: مقیاس کیفیت روابط مثبت و منفی

انگلیسی: POSITIVE-NEGATIVE RELATIONSHIP QUALITY (PN-RQ) SCALE

مشخصات اصلی آزمون

طراحان روگ، فینچام، کراستا و میانکی
هدف سنجش کیفیت روابط بین فردی
مولفه ها کیفیت روابط مثبت، کیفیت روابط منفی
تاریخ انتشار 2016
تعداد سوالات 16
جمعیت هنجاری بزرگسالان
انتشارات Rogge, R.D., Fincham, F.D., Crasta, D., Maniaci, M.R. (2016). Positive and negative Evaluation of relationships: Development and validation of the Positive-Negative Relationship Quality (PN-RQ) scale. Psychological Assessment.
توضیحات تکمیلی

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان
سال هنجار
جمعیت هنجاری
منبع مقالات

 سفارش نرم افزار آزمونمنبع فروش منبع اجرا

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟