نام آزمون

فارسی: مقیاس قربانی چند بعدی

انگلیسی: (Multidimensional Peer-Victimization Scale (MPVS

مشخصات اصلی آزمون

طراحان مینارد و جوزف
هدف سنجش جنبه های مختلف قربانی شدن
مولفه ها قربانی جسمانی (قربانی فیزیکی)، دستکاری اجتماعی، قربانی کلامی، حمله به اموال (حمله برای تملک)
تاریخ انتشار 2000
تعداد سوالات 16
جمعیت هنجاری 11 تا 16 سال
انتشارات Mynard, H., & Joseph, S. (2000). Development of the multidimensional peervictimization scale. Aggressive Behavior, 26, 169-178.
توضیحات تکمیلی

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان اکبری و طالع پسند
سال هنجار 1395
جمعیت هنجاری
منبع مقالات اکبری بلوط بنگان افضل، طالع پسند سیاوش. (۱۳۹۵). ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس قربانی چند‌بعدی در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر سمنان. كومش.; ۱۷ (۳) :۶۶۰-۶۶۸.

 سفارش نرم افزار آزمونمنبع فروش منبع اجرا

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟