مقیاس سازگاری نوجوانان

مقیاس سازگاری نوجوانان

مشخصات اصلی آزمون #

طراحان اریکا فریدنبرگ ، رامون لوئیس
هدف 18 راهکار مقابله ای احتمالی را که توسط نوجوانان و جوانان در مقابله با استرس استفاده می شود ، ارزیابی می کند.
مولفه ها  
تاریخ انتشار 1993–1997
تعداد سوالات  
جمعیت هنجاری  
منابع Australian Council for Educational Research Ltd., 19 Prospect Hill Road, Camberwell,, Melbourne, Victoria 3124; Telephone: +61 3 9277 5411; FAX: +61 3 9277 5500; Web: http://www.acer.edu.au
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون #

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع هنجار  

چکیده

 

جستجوی آزمون #

سفارش آزمون  خرید آزمون   پاسخ به آزمون 

برچسب #

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟