مقیاس انتظارات آینده نوجوانان برای والدین

مقیاس انتظارات آینده نوجوانان برای والدین

مشخصات اصلی آزمون #

طراحان یولاندا سانچز-ساندوول ؛ لورا وردوگو ؛ فرانسیسکو خاویر دل ریو
هدف ارزیابی والدین در مورد آینده فرزندانشان (مرتبط با اجتماعی سازی والدین و سازگاری کودکان) ارزیابی انتظارات والدین از ابعاد مختلف زندگی نوجوانان در حوزه روانشناسی تربیتی برای شناسایی عدم تطابق انتظارات والدین و نوجوانان
مولفه ها آزمون چهار مولفه دارد: انتظارات اقتصادی/شغلی (5 ماده)، انتظارات تحصیلی (3 ماده)، انتظارات رفاه شخصی (3 ماده)، انتظارات خانوادگی (3 ماده).
تاریخ انتشار 2019
تعداد سوالات 14
جمعیت هنجاری بزرگسالان (برای نوجوانان 12 تا 16 سال خود)
منابع Sánchez-Sandoval, Y., Verdugo, L. & del Río, F.J. Adolescent Future Expectations Scale for Parents (AFES-p): Development and Validation. J Child Fam Stud 28, 1481–1489 (2019). https://doi.org/10.1007/s10826-019-01375-y
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون #

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع هنجار  

چکیده

 

جستجوی آزمون #

سفارش آزمون  خرید آزمون   پاسخ به آزمون 

برچسب #

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟