مقیاس انتظارات آینده نوجوانان

نام آزمون

فارسی: مقیاس انتظارات آینده نوجوانان

انگلیسی: (Adolescent Future Expectations Scale (AFES

مشخصات اصلی آزمون

طراحان سانچز-ساندووال و وردوگو
هدف ارزیابی تفکر نوجوانان از آینده خود
  • ارزیابی انتظارات نوجوانان از ابعاد مختلف زندگی
  • در حوزه روانشناسی تربیتی برای شناسایی عدم تطابق انتظارات والدین و نوجوانان
مولفه ها آزمون چهار مولفه دارد: انتظارات اقتصادی/شغلی (5 ماده)، انتظارات تحصیلی (3 ماده)، انتظارات رفاه شخصی (3 ماده)، انتظارات خانوادگی (3 ماده).
تاریخ انتشار 2016
تعداد سوالات 14
جمعیت هنجاری نوجوانان 11 تا 15 ساله
انتشارات Sánchez-Sandoval, Y., & Verdugo, L. (2016). Desarrollo y validación de la Escala de Expectativas de Futuro en la Adolescencia (EEFA). Anales De Psicología / Annals of Psychology, 32(2), 545-554. https://doi.org/10.6018/analesps.32.2.205661
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع مقالات  
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟