مجموعه آزمون هایی برای بهبود سلامت 2

نام آزمون

فارسی: مجموعه آزمون هایی برای بهبود سلامت 2

انگلیسی: (Battery for Health Improvement 2 (BHI 2

مشخصات اصلی آزمون

طراحان دانیل برونز ، جان مارک دیسوربیو 
هدف ارزیابی روانپزشکی “به منظور ارائه اطلاعات و توصیه های مربوط به درمان به متخصصانی که بیماران آسیب دیده را در محیط های مختلف درمان می کنند” طراحی شده است.
مولفه ها  
تاریخ انتشار 1996–2003
تعداد سوالات  
جمعیت هنجاری  
انتشارات Pearson, 19500 Bulverde Road, San Antonio, TX 78259; Telephone: 800-627-7271 ; FAX: 800-232-1223 ; E-mail: pearsonassessments@pearson.com; Web: www.pearsonassessments.com
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع مقالات  

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟