سنجه تاب آوری کودک و جوان-مطلع ترین شخص-فرم کودک-12

نام آزمون

فارسی: سنجه تاب آوری کودک و جوان-مطلع ترین شخص-فرم کودک-12

انگلیسی: (The Child and Youth Resilience Measure-The Person Most Knowledgeable (CYRM-PMK-12

مشخصات اصلی آزمون

طراحان لیبِنبِرگ، آنگار، لِبلانک
هدف سنجش تاب آوری کودکان و جوانان
مولفه ها تاب آوری
تاریخ انتشار 2013
تعداد سوالات 12
جمعیت هنجاری 5 تا 9 سال
انتشارات Liebenberg, L., Ungar, M., and LeBlanc, J. C. (2013). The CYRM-12: A brief measure of resilience. Canadian Journal of Public Health, 104(2), 131-135.
توضیحات تکمیلی

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان
سال هنجار
جمعیت هنجاری
منبع مقالات کوهستانی، حمیدرضا و باغچقی، نیره. (1390). تعیین شیوع فرسودگی در مراقبت کنندگان خانگی از بیماران مبتلا به سکته مغزی و عوامل موثر بر آن. مجله پژوهشی حکیم. زمستان، دوره چهاردهم، شماره چهارم.

 سفارش نرم افزار آزمونمنبع فروش منبع اجرا

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟