بازخورد IDEA اصلاح شده برای سیستم کرسی های دپارتمان

نام آزمون

فارسی: بازخورد IDEA اصلاح شده برای سیستم کرسی های دپارتمان

انگلیسی: (Revised IDEA Feedback for Department Chairs System(R

مشخصات اصلی آزمون

طراحان IDEA
هدف برای ارائه “بازخورد به روسای گروه ها / کرسی های دانشگاهی در مورد عملکرد مسئولیت های اداری مربوطه” برای ارزیابی تکوینی و / یا خلاصه طراحی شده
مولفه ها  
تاریخ انتشار 1977-2010
تعداد سوالات  
جمعیت هنجاری  
انتشارات IDEA, 301 South Fourth Street, Suite 200, Manhattan, KS 66502; Telephone: 800-255-2757; FAX: 785-320-2400; E-mail: info@ideaedu.org; Web: http://www.ideaedu.org
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع مقالات  

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟