نام آزمون

فارسی: اکتشاف اهداف دانشجویی

انگلیسی: (Student Goals Exploration(SGE

مشخصات اصلی آزمون

طراحان جوآن اس استارک. مالکوم ا لوتر. کاتلین ان شاو. پائولا ان سوسن
هدف “برای کمک به محققان در درک بهتر اهداف دانشگاهی دانشجویان طراحی شده است.”
مولفه ها  
تاریخ انتشار 1990
تعداد سوالات  
جمعیت هنجاری  
انتشارات National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning, 2400 School of Education Building, The University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109-1259
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع مقالات  

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟