ارزیابی ابعاد کیفی و ساختاری نمایش اشیا، ویرایش تجدیدنظرشده

نام آزمون

فارسی: ارزیابی ابعاد کیفی و ساختاری نمایش اشیا، ویرایش تجدیدنظرشده

انگلیسی: (Assessment of Qualitative and Structural Dimensions of Object Representations, Revised Edition (AQSDOR

مشخصات اصلی آزمون

طراحان سیدنی ج. بلات؛ ایو اس. شروون؛ دونالد ام. کوینلان ؛ استیون وین ؛ کری ای شفر
هدف برای سنجش جنبه های مفهوم پردازی فرد از دیگران طراحی شده است.
مولفه ها  
تاریخ انتشار 1981–1992
تعداد سوالات  
جمعیت هنجاری  
انتشارات Sidney J. Blatt [c/o Dr. John S. Auerbach], Psychosocial Rehabilitation and Recovery Center, North Florida/South Georgia Veterans Health System, Gainesville, FL 32609; Telephone: 352-248-0252; FAX: 352-248-0268; E-mail: john.auerbach@va.gov
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع مقالات  

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟