آزمون شخصیت کالیفرنیا

نام آزمون

فارسی: آزمون شخصیت کالیفرنیا

انگلیسی: (California Test of Personality (CTP

مشخصات اصلی آزمون

طراحان ارنست دبلیو تیگز ، ویلیس دبلیو کلارک ، لوئیس پی تورپ
هدف برای شناسایی و آشکار کردن وضعیت برخی از عوامل در شخصیت و سازگاری اجتماعی طراحی شده است.
مولفه ها  
تاریخ انتشار 1939-1953
تعداد سوالات  
جمعیت هنجاری  
انتشارات DRC, 13490 Bass Lake Road, Maple Grove, MN 55311; Telephone: 763-268-2000; FAX: 763-268-3000; E-mail: SurveysInfo@datarecognitioncorp.com; Web: www.datarecognitioncorp.com
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع مقالات  

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟