آزمون خواندن مراقبت های بهداشتی-فرم HC-1

آزمون خواندن مراقبت های بهداشتی-فرم HC-1

مشخصات اصلی آزمون #

طراحان رولند تی رامسی
هدف “برای اندازه گیری مهارت های خواندن مورد نیاز برای کارکنان مراقبت های بهداشتی.”
مولفه ها  
تاریخ انتشار 1992
تعداد سوالات  
جمعیت هنجاری  
منابع Ramsay Corporation, Boyce Station Offices, 1050 Boyce Road, Pittsburgh, PA 15241-3907; Telephone: 412-257-0732; FAX: 412-257-9929; E-mail: sales@ramsaycorp.com; Web: http://www.ramsaycorp.com
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون #

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع هنجار  

چکیده #

 

جستجوی آزمون #

سفارش آزمون خرید آزمون پاسخ به آزمون

برچسب #

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟