فروش پرسشنامه نقش پدر – تجدیدنظرشده

پرسشنامه نقش پدر-تجدیدنظرشده

نام آزمون

فارسی: پرسشنامه نقش پدر – تجدیدنظرشده

انگلیسی: (Role of the Father Questionnaire-Revised (ROFQ-R

 

طراحان آزمون: براید و رین (1996) و کریستنسن (1997)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش عقاید و باورها در مورد نقش پدران

سن: والدین کودکان خردسال – پیش دبستانی

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 15

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (12/ 08/ 1399)

 

مولفه های مورد سنجش

باور نقش پدر

پیشینه

این آزمون توسط  پالکویتز[1] در سال 1984 طراحی شده است. مک براید و رین (1996) و کریستنسن (1997) فرم تجدیدنظر شده را طراحی کردند.

[1] . Palkovitz, R.

فرم های دیگر پرسشنامه نقش پدر-تجدیدنظرشده

آزمون اصلی باورهای نقش پدر برای نوزادان طراحی شده است.

فرم دیگری را مک براید و رین (1996) و کریستنسن (1997) برای کودکان خردسال پیش دبستانی بر اساس آزمون اصلی طراحی کردند.

تفاوت آزمون این بود که به جای کلمه «نوزاد» کلمه «کودک خردسال» استفاده شده بود.

فرم اصلی آزمون را می توانید از اینجا تهیه کنید.

 

 

پرسشنامه نقش پدر
پرسشنامه نقش پدر

محتوای فایل

فایل پیوست به صورت PDF و شامل پیشینه و مشخصات آزمون است.

محتوا شامل: ماده ها، مولفه ها، پایایی، اعتبار، هنجار، پرسشنامه، نمره دهی، تفسیر کوتاه و راهنمای تبدیل نمرات به استاندارد است.

مقالات مرتبط

Christiansen, S. L., & Palkovitz, R. (1997). Re-valuing the ‘‘good provider’’ role. Family and policy implications. The annual conference of the national council on family relations: ‘‘Fatherhood and motherhood in a diverse and changing world’’, 7–10.

McBride, B. A., & Rane, T. R. (1996). Father/male involvement in early childhood programs. Urbana, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. (ERIC Document Reproduction Service No.ED400123).

Abstract

Given the support for increased involvement of parents in their children’s schooling and the positive contribution men can make to children’s development, so it is important to reach out specifically to fathers or other significant males in parent involvement efforts for pre – kindergarten and early childhood programs. Thus this digest discusses barriers to male involvement, including:

(1) fathers’ fears of exposing inadequacies;

(2) ambivalence of program staff members about father involvement;

(3) gatekeeping by mothers; and

(4) inappropriate program design and delivery.

Also digest offers the following suggestions for educators who are planning initiatives targeted at men:

(1) be specific about goals;

(2) acknowledge resistance to initiatives;

(3) identify significant male role figures;

(4) provide training and support services for staff;

(5) train female facilitators to accept male involvement;

(6) do not neglect mothers;

(7) go slowly; and

(8) do not reinvent the wheel.

لینک خرید پرسشنامه

 

پرسشنامه نقش پدر-تجدیدنظرشده
پرسشنامه نقش پدر-تجدیدنظرشده

اطلاعات آزمون در دانشنامه آزمون های روانشناختی

دانشنامه آزمون های روانشناختی
دانشنامه آزمون های روانشناختی

دیدگاهتان را بنویسید

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟