ما شش ارزش بنیادی در انجام کارمان داریم که راهنمای تصمیم گیری هایمان است و شامل ۱) آرامش، ۲) مسئولیت پذیری، ۳) پایبندی به اصول، ۴) هدفمندی، ۵) صراحت و ۶) فروتنی می شود.

۱) ما در تمام زمان ها حس مثبت اندیشی خود را حفظ می کنیم و بر خود مسلط هستیم. این رفتار آرام و باثبات به ما قدرت می دهد تا تحت موقعیت های نامناسب و فشار به طور مناسب عمل کنیم.

۲) ما مسئول تصمیمات و نتایج کارمان هستیم و از تاثیر رفتارمان بر دیگران آگاهیم. نحوه مشارکت خود را در تمام موقعیت ها بررسی می کنیم تا بتوانیم به طور مستمر بیاموزیم و رو به جلو حرکت کنیم.

۳) ما به آنچه درست، عادلانه و اخلاقی است پایبندیم. افراد ما پایبندی قوی به مجموعه ارزش های پشتیبان آرامیس دارند.

۴) ما بر هدف نهایی خود تمرکز می کنیم و تمام موارد پیش آمده در مسیر را تا تکمیل کار در نظر می گیریم. ما به اولویت ها و تصمیم گیری های خود اطمینان داریم، و تضمین می کنیم که همیشه در مسیر دستیابی به استراتژی آرامیس هستیم.

۵) انگیزه ها و فعالیت های ما شفاف است و آزادانه اطلاعاتمان را با دیگران به اشتراک می گذاریم، در نتیجه مردم به وضوح می دانند که در چه موقعیتی قرار دارند، و این چنین اعتماد بین ما برقرار می شود.

۶) ما می دانیم که موفقیت در مشارکت با دیگران به همان خوبی کار به صورت انفرادی است. ما به خود باور داریم، ولی می دانیم که همیشه ناشناخته های بسیاری برای آموختن و راه های زیادی برای پیشرفت وجود دارد.