شاخص های برجسته اجرا و تفسیر آزمون توسط آرامیس:

 1. استفاده از آزمون های هنجار شده و معتبر
 2. اجرای آنلاین آزمون، در نتیجه کاربران شما در هر نقطه جهان که باشند می توانند به آزمون پاسخ دهند
 3. طراحی رمز دسترسی به پنل آزمون مختص شرکت یا سازمان
 4. ارایه کارنامه فردی: به صورت کارنامه نمرات و کارنامه تفسیر ها
 5. ارایه تحلیل آماری نتایج شرکت یا سازمان
 6. جامع ترین تفسیر آزمون ها (که توسط متخصصان روانسنجی تدوین شده است و در بازار موجود نیست)
 7. پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز بر اساس نتایج
 8. پیشنهاد مطالعه کتب مرتبط با موضوع مورد سنج بر اساس نتایج
 9. ارجاع به روانشناس و مشاور در صورت نیاز
 10. ارایه نتایج در کوتاه ترین زمان ممکن
 11. حذف هزینه های خرید سرور، هزینه های اجرایی آزمون های کتبی
 12. تخفیف هزینه تفسیر آزمون برای بالای ۱۰۰۰ نفر اجرا