بایگانی برچسب: نقش جنسی

فروش پرسشنامه نقش پدر

پرسشنامه نقش پدر-تجدیدنظرشده

نام آزمون فارسی: پرسشنامه نقش پدر انگلیسی: (Role of the Father Questionnaire (ROFQ   طراحان آزمون: پالکویتز (1984) هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. حوزه های کاربردی: سنجش عقاید و باورها در مورد نقش پدران سن: والدین نوزادان سطح تحصیلات: تمام مقاطع تعداد سوال: 15 ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا […]

فروش پرسشنامه نقش پدر-تجدیدنظرشده

پرسشنامه نقش پدر-تجدیدنظرشده

نام آزمون فارسی: پرسشنامه نقش پدر-تجدیدنظرشده انگلیسی: (Role of the Father Questionnaire-Revised (ROFQ-R   طراحان آزمون: براید و رین (1996) و کریستنسن (1997) هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. حوزه های کاربردی: سنجش عقاید و باورها در مورد نقش پدران سن: والدین کودکان خردسال – پیش دبستانی سطح تحصیلات: […]

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟