* اطلاعات فردی خود را به زبان فارسی وارد نمایید.
* سوالات را به دقت بخوانید و اولین گزینه ای که به ذهنتان می رسد و به شما نزدیک تر است انتخاب کنید.
* لطفا به این فکر نکنید که چرا سوالات مطرح شده و هدف آزمون چیست به این ترتیب زمان از دست داده و پاسخ هایتان با خود واقعی تان متضاد خواهد بود و در نتیجه نمره شما پایین خواهد آمد.
* در صورتی که با جملات گنگ یا ناشناخته مواجه شدید آنچه را که منظور جمله برداشت کردید صحیح خواهد بود
* در زمان پاسخدهی جواب های قبلی خودتان را تغییر ندهید و سوال های قبلی را مرور نکنید.
* تا جای ممکن از گزینه خنثی یا نظری ندارم استفاده نکنید و جهت نظر خود را مشخص نمایید.
* نگران جا ماندن سوالات نباشید، اگر سوالی بدون پاسخ بماند سیستم در نهایت به شما یادآوری کرده و آن را قرمز می کند و تا به آنها پاسخ ندهید اجازه رفتن به صفحه بعد یا ثبت پاسخ هایتان را نمی دهد.

* در انتها پس از زدن کلید SUBMIT به شما اعلام می شود پاسخ شما ثبت شده است و آزمون شما به پایان می رسد
 
برای ورود به هر آزمون بر روی بخش زیر کلیک کنید.