فروش پرسشنامه نقش پدر

پرسشنامه نقش پدر-تجدیدنظرشده

نام آزمون

فارسی: پرسشنامه نقش پدر

انگلیسی: (Role of the Father Questionnaire (ROFQ

 

طراحان آزمون: پالکویتز (1984)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش عقاید و باورها در مورد نقش پدران

سن: والدین نوزادان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 15

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (12/ 08/ 1399)

 

مولفه های مورد سنجش

باور نقش پدر

پیشینه

این آزمون توسط  پالکویتز[1] در سال 1984 طراحی شده است.

[1] . Palkovitz, R.

 

فرم های دیگر پرسشنامه نقش پدر

آزمون اصلی باورهای نقش پدر برای نوزادان طراحی شده است. فرم دیگری را مک براید و رین (1996) و کریستنسن (1997) برای کودکان خردسال پیش دبستانی بر اساس آزمون اصلی طراحی کردند. تفاوت آزمون این بود که به جای کلمه «نوزاد» کلمه «کودک خردسال» استفاده شده بود.

فرم تجدیدنظر شده آزمون را می توانید از اینجا تهیه کنید.

 

پرسشنامه نقش پدر-تجدیدنظرشده
پرسشنامه نقش پدر-تجدیدنظرشده

محتوای فایل

فایل پیوست به صورت PDF است و شامل پیشینه، مشخصات آزمون از جمله: ماده ها، مولفه ها، پایایی، اعتبار، هنجار، پرسشنامه، نمره دهی، تفسیر کوتاه و راهنمای تبدیل نمرات به استاندارد است.

مقالات مرتبط

Palkovitz, R. (1984). Parental attitudes and fathers’ interactions with their five-month-old infants. Developmental Psychology, 20, 1054-1060.

Parental attitudes and fathers’ interactions with their 5-month-old infants.
By Palkovitz, Rob
Developmental Psychology, Vol 20(6), Nov 1984, 1054-1060

Abstract

Forty couples and their 5-month-old infants participated in a study investigating the relationships between parental attitudes and fathers’ behavioral and affective involvement with their children during a brief home-based observation. Attitudinal measures included fathers’ and mothers’ views on the role of the father, fathers’ sex role orientation, empathic tendencies, and social desirability scores. The fathers’ sex role orientation and both parents’ views concerning the role of the father were found to be significantly correlated with observed levels of paternal activity. Implications for paternal support programs are discussed. (PsycINFO Database Record (c) 2016 APA, all rights reserved)

اطلاعات آزمون در دانشنامه آزمون های روانشناختی

دانشنامه آزمون های روانشناختی
دانشنامه آزمون های روانشناختی

دیدگاهتان را بنویسید

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟