۶,۰۰۰ تومان با احترام

مبلغ خرید برای تفسیر آزمون است و پکیج آزمون فروخته نمی شود.

طراحان آزمون: لازاروس و فلکمن (1980)

حوزه های کاربردی: سنجش شایستگی حل مساله

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 66

زمان اجرا: کمتر از 20 دقیقه

شما به سوالات آزمون پاسخ می دهید و پس از اتمام آزمون نتایج را مشاهده می کنید.

این مبلغ برای تفسیر آزمون یک آزمودنی است. تعداد بالا شامل تخفیف می شود.