طراحان آزمون: دُل (1953)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش  رشد اجتماعی, مهارت های عملی مورد نیاز سن

سن: تولد تا 25 سال

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 117

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.