۵۲,۵۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: دمیربای,چیچک,ییتباش,اُزکان,دینچر 2017

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش قلدری و خشونت بر روی کودک در مدرسه

سن: 7 تا 15 سال

سطح تحصیلات: زیردیپلم

تعداد سوال: 18

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/08/18)

شناسه محصول: 200020122 دسته: برچسب: ,