طراحان آزمون: جان بریر (1996)

هنجارکنندگان: نریمانی، بشرپور، قمری گیوی و ابوالقاسمی (1392) در پژوهش خود از آزمون استفاده کردند. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: ارزیابی علایم حاد و مزمن پس از آسیب

سن: 8 تا 16 سال

سطح تحصیلات: دبستان و متوسطه

تعداد سوال: 54

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (14/ 07/ 1400)

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.