طراحان آزمون: پل تورنس (1966)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی دارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش  میزان خلاقیت دانش آموزان

سن: 7 تا 15 سال

سطح تحصیلات: ابتدایی و متوسطه

تعداد سوال: 60

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.