۱۵,۴۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: تیلور، گلگبی و پارکر (1992)

هنجارکنندگان: آزمون توسط بشارت، خواجوی، پورخاقان (1391) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش نارسایی هیجانی

سن:  بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 20

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/07/07)