۱۷,۵۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: شیلا آیبرگ (1993)، لنز، پوچ و لوبی (2011)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش رضایت والدین از درمان کودک برای مدیریت رفتارهایش و کمک به او برای انطباق با عواطفش

حوزه درمانی: خانواده درمانی، والدین – کودک درمانی، آموزش والدین

سن: بزرگسالان دارای فرزند بیمار

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 10+15

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/12/04)