۲۲,۰۰۰ تومان با احترام

نویسندگان:

مترجمان:

رده سنی: بزرگسالان

سال انتشار (کتاب اصلی): 2013

سال چاپ (کتاب ترجمه): 1398

زبان اصلی: انگلیسی

تعداد صفحات: 190

شابک چاپ اول: 7-0-95685-622-978

شابک چاپ دوم: 5-1-98821-622-978

شابک الکترونیکی: 3-5-98821-622-978

شناسه مجوز چاپ اول: 188697-34135-9

شناسه مجوز چاپ دوم: 565028-34135-9

قطع: رقعی

موضوع کتاب: فشار روانی کار