۱۷,۵۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: کریسکی و کلارک (1996) ,اسپیلبرگر (1976)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش اضطراب صفت و حالت برای کودکان

سن:  9 تا 18 سال

سطح تحصیلات: دانش آموزان کلاس 4 تا 6 و دوره متوسطه

تعداد سوال: 40

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/08/18)