۲۶,۶۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: ییلدیریم (2004)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش حمایت همسر

سن: بزرگسالان متاهل

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 27

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/03/08)