۸,۴۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: زیائو (1999)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش حمایت اجتماعی (محافظت)

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 10

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/04/15)