۲۱,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: سالیس، گراسمن، پینسکی، پترسون و نادر (1987)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده خاص به رفتارهای ورزش و تغذیه مرتبط با سلامت

سن: 15 سال به بالا

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 43، چهار بخش 10، 13، 5، و 15 سوالی

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1397/05/28)