۱۰,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: دکتر آناهیتا صالح (1388)

هنجارکنندگان: آزمون توسط دکتر صالح بر روی 300 نفر شاغل هنجار شده است. آزمون اعتبار و پایایی دارد.

حوزه های کاربردی: شناسایی سطوح اصلی خودآگاهی فرد در موقعیت شغلی

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 23

گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (25/ 02/ 1400)