۱۰۵,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: سوزان هارتر (2012)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش درک کودک از خود

سن: 8 تا 13 سال

سطح تحصیلات: پایه سوم تا هشتم

تعداد سوال: 36+15+10

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/09/28)