۱۴,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: پلتیر، روچی، ولرانه، دسی و ریان (2013)

هنجارکنندگان: آزمون توسط احمدی، نمازی زاده و مختاری (1395) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش انگیزه ورزش

سن: بزرگسالان ورزشکار

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 18

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/07/10)