۸,۴۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: استنتون، بالزر، اسمیت، پارا و آیرونسون (2001)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش استرس در کار به طور کلی

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 15

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/03/31)