طراحان آزمون: لئونارد آر. دروگاتیس (1994)

هنجارکنندگان:مدبرنیا و همکاران (١٣٨٤) ، اسماعیلی (١٣٧٦) ، میرزایی (١٣٥٩) و رضاپور (١٣٧٦) آزمون را در ایران هنجار کردند. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش  مشکلات رفتاری

سن: 13 سال به بالا

سطح تحصیلات: حداقل دبستان

تعداد سوال: 90

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.